Kierunki

Drogowskaz jest symbolem tego, że chcemy, aby nasze działania wytyczały nam dwa KIERUNKI.Jednym z nich jest droga JA, droga DO SIEBIE, do odkrycia kim właściwie jestem i kim chciałbym/ chciałabym być w przyszłości. Droga ta pozwala również poznać, jak działam w poszczególnychsferach rozwoju, co lubię, co mi pomaga, jakie mam w sobie emocje i jak umiem nimi zarządzać..Wierzymy, że to jedno z najważniejszych zadań stojących przed szkołą. Drugą drogą jest ŚWIAT,droga DO INNYCH, do innych ludzi, innych inicjatyw, innych środowisk. Po to, żeby poznawaćbogactwo wrażeń, jakie nas otacza, a także po to, żeby poznawać inspirujących ludzi, dowiadywaćsię nowych informacji, budować swoją wiedzę i rozwijać wyobraźnię. Dopiero połączenie obu tychkierunków naszym zdaniem może dawać szansę na całościowy rozwój osoby.