Odpowiedzi na pytania

Co to znaczy "wolna szkoła"?

Wolna Szkoła Przestrzeń to miejsce alternatywnej, pozasystemowej edukacji dla dzieci, nauczanych pozaszkolnie, inspirowane ideą unschoolingu, edukacji demokratycznej i Porozumieniem bez Przemocy (NVC). Opieramy się na idei wolnych szkół, powstałej niemal 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (pierwsza wolna szkoła to Summerhill założona w 1921 roku). Czerpiemy z doświadczenia innych wolnych i demokratycznych szkół w Polsce i na świecie.

Każda wolna szkoła jest trochę inna, lecz ich cechami wspólnymi są:

  • prawo dzieci do decydowania o sobie: o tym, jak spędzą czas w szkole, czego, kiedy i w jaki sposób będą się uczyć,
  • budowanie społeczności pełnej wzajemnego szacunku, zwracanie uwagi na relacje,
  • traktowanie wszystkich podmiotowo,
  • dbałość o dobrostan zarówno dziecka, jak i osób dorosłych,
  • realny wpływ wszystkich tworzących tę społeczność na zasady panujące w szkole.

W Wolnej Szkole Przestrzeń chcemy tworzyć społeczność, w której każdy jej członek (dziecko, rodzic, kadra) ma określony wpływ na zasady panujące w szkole. Nasze relacje opieramy na wolności i współdecydowaniu; wierzymy, że z własnej woli i chęci człowiek uczy się szybciej i efektywniej, chętniej też współpracuje z innymi. Chcemy pokazywać również, że ograniczenie wolności jednej osoby jest związane z wolnością drugiej, która jest obok.

Dzieci będące częścią takiej społeczności są nierzadko uczestnikami lub świadkami poważnych rozmów i decyzji. Widzą, że można rozmawiać o wszystkim, również o sprawach trudnych.

Kierując się ideą wolnych szkół, chcemy w naszej szkole zaufać dziecku, podążać za jego zainteresowaniami i możliwościami, inspirować i wspierać w nauce, a nie narzucać z góry ustalony program i tempo pracy, a także pozostawiać przestrzeń na swobodną zabawę.

Jak wejść na ścieżkę edukacji domowej?

Zaczynamy od wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam po rozmowie z psychologiem tenże pisze opinię o naszym dziecku odnośnie realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą. Z nią idziemy do jednej ze szkół, które wspierają edukację domową
i zapisujemy dziecko. Tam składamy deklarację, że dziecko przystąpi do egzaminów i że zapewnimy mu odpowiednie warunki do nauki.

Jak się zrekrutować?

Jeśli chcecie z nami porozmawiać, umówić się na spotkanie - prosimy piszcie na mail: kontakt@przestrzen.org.pl. Postaramy się odpowiadać jak najszybciej.

Jak wygląda rekrutacja?

W procesie rekrutacji ważne jest dla nas to, by szkołę mieli okazję poznać zarówno rodzice, jak i dzieci. Ponadto chcemy zapewnić rodzinie czas potrzebny na podjęcie decyzji, oraz widzimy dużą wartość w rozmowie. Przebieg rekrutacji ustalimy indywidualnie z każdą rodziną. Po wstępnie podjętej decyzji zapraszamy na spotkanie. 

Ile wynosi czesne?

Nasza szkoła nie otrzymuje bezpośrednio subwencji oświatowej, jest finansowana przez wpłaty rodziców. Całość wpływów od rodziców przeznaczamy na funkcjonowanie i rozwój szkoły. Myśląc o finansach, z jednej strony, zależy nam na zaproszeniu dzieci do bezpiecznego, pięknego miejsca, z ogrodem i wieloma możliwościami, które daje m. in. wyposażony warsztat, biblioteczka, mini-laboratorium oraz na zapewnieniu kadrze wynagrodzenia za pracę. Z drugiej strony, pamiętamy, że rodziny mają różne możliwości finansowe. Najważniejszym kryterium, które bierzemy pod uwagę podczas rekrutacji rodzin, jest zgoda na poziomie wartości i wizji szkoły. Jeśli jesteś rodzicem, podzielasz nasze spojrzenie na edukację i rozwój dzieci - napisz do nas na kontakt@przestrzen.org.pl lub zadzwoń 609324919. Wtedy umówimy się na spotkanie i porozmawiamy również o czesnym, ustalimy jego wysokość wspólnie. Zachęcamy do rozmów z nami. Chcemy szukać rozwiązań, ponieważ wiemy, że różnorodność to bogactwo. Świat jest różnorodny, więc szkoła, jako mikro-świat, niech też taka będzie.

Gdzie znajduje się szkoła?

Szkoła znajduje się na ul. Dauna 13 w Krakowie. Fundacja wynajmuje cały dom, natomiast szkoła będzie się mieścić na parterze. Mamy do dyspozycji piękny hol, trzy pokoje, magazyn, kuchnię, ogród z miejscem do uprawy oraz warsztat.

Co z wyżywieniem?

Posiłki są ważną częścią rodzinnego życia i będą również stanowić istotny punkt dnia w szkole. O ich organizacji chcemy porozmawiać  i zdecydować wspólnie, w gronie rodziców i kadry w pierwszych dniach września. Wtedy będziemy mieli pełną informację odnośnie diet i potrzeb dzieci oraz kadry. Póki co, widzimy takie rozwiązania: korzystanie z cateringu; gotowanie obiadów przez dzieci i kadrę w szkole; gotowanie obiadów przez jednego rodzica lub przez rodziców na zmianę; przynoszenie przez dzieci posiłków z domu. Postaramy się wybrać ten sposób, który będzie najlepszy dla naszej społeczności.