SZKOŁA WOLNOŚCIOWA

Wolna Szkoła Przestrzeń to miejsce alternatywnej, pozasystemowej edukacji dla dzieci, nauczanych pozaszkolnie, inspirowane ideą unschoolingu, edukacji demokratycznej i Porozumieniem bez Przemocy (NVC).

Opieramy się na idei wolnych szkół, powstałej niemal 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (pierwsza wolna szkoła to Summerhill założona w 1921 roku). Czerpiemy z doświadczenia innych wolnych i demokratycznych szkół w Polsce i na świecie.

Każda wolna szkoła jest trochę inna, lecz ich cechami wspólnymi są:

  • prawo dzieci do decydowania o sobie: o tym, jak spędzą czas w szkole, czego, kiedy i w jaki sposób będą się uczyć,
  • budowanie społeczności pełnej wzajemnego szacunku, zwracanie uwagi na relacje,
  • traktowanie wszystkich podmiotowo,
  • dbałość o dobrostan zarówno dziecka, jak i osób dorosłych,
  • realny wpływ wszystkich tworzących tę społeczność na zasady panujące w szkole.

W Wolnej Szkole Przestrzeń chcemy tworzyć społeczność, w której każdy jej członek (dziecko, rodzic, kadra) ma określony wpływ na zasady panujące w szkole. Nasze relacje opieramy na wolności i współdecydowaniu; wierzymy, że z własnej woli i chęci człowiek uczy się szybciej i efektywniej, chętniej też współpracuje z innymi.

Dzieci będące częścią takiej społeczności są nierzadko uczestnikami lub świadkami poważnych rozmów i decyzji. Widzą, że można rozmawiać o wszystkim, również o sprawach trudnych.

Kierując się ideą wolnych szkół, chcemy w naszej szkole zaufać dziecku, podążać za jego zainteresowaniami i możliwościami, inspirować i wspierać w nauce, a nie narzucać z góry ustalony program i tempo pracy, a także pozostawiać przestrzeń na swobodną zabawę.

Warto przypomnieć, że polski wyraz "szkoła" pochodzi od greckiego rzeczownika σχολή (skʰoˈlɛː) - spokój, wolny czas przeznaczony na nauki i wywodzi się od łacińskiego wyrazu schola - czas wolny, odpoczynek, bezczynność, czas swobodnej aktywności, wolny od trosk i wysiłku towarzyszącego pracy.

"Nie chcemy stworzyć miejsca, którego celem będzie kształtowanie dzieci - chcemy stworzyć inspirujące miejsce, w którym dzieci będą kształtować się samodzielnie. W zgodzie ze swoimi predyspozycjami, w wybranym przez siebie kierunku, w swoim tempie, bez jakichkolwiek form nacisku, manipulacji, zastraszania".

John Holt