Grunt

Grunt

GRUNT, na którym stoi nasz wędrowiec to PERSONALIZM, czyli kierunek filozoficzny, podkreślający szczególną wartość pojęcia „osoba”, nastawiony na autonomiczną wartość osobowości. Sens pojęcia „personalizm” oddaje jego źródłosłów, czyli persona (osoba) i per se (przez się). Podstawową ideą jest godność człowieka oraz to, że mamy nieustanne możliwość stawania się coraz lepszą wersją siebie, a proces ten trwa przez całe życie. Zawsze możemy stanąć o krok dalej w rozwoju i mamy ku temu potencjał. Każdy z nas staje się człowiekiem wedle własnego pomysłu, gdyż każda osoba jest niepowtarzalna. Bardzo ważne jest, aby proces rozwoju wydarzał się w bardzo wyraźnie zaznaczonych granicach wyznaczonych przez wartości.

W naszej szkole chcielibyśmy, aby nasze działania miały zawsze na względzie przede wszystkim dobro każdej osoby, która jest członkiem społeczności. Wiele poniższych elementów wizji ma służyć temu ważnemu celowi.