Jak rozpocząć edukację domową?

Jak rozpocząć edukację domową?

 1. Udaj się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię (o możliwości spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą).

 2. Znajdź odpowiadającą Ci szkołę (jest wiele szkół przyjaznych edukacji domowej).

 3. Złóż w szkole znajdującej się na terenie województwa, w którym dziecko zamieszkuje następujące dokumenty:

  1. Wniosek do dyrektora szkoły o wydanie zezwolenia na edukację domową,

  2. Opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

  3. Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,

  4. Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

 4. Czekaj na decyzję dyrektora.

 5. Zapoznaj się z podstawą programową i zaplanuj działania na najbliższe miesiące.

 6. Ciesz się odkrywaniem świata razem ze swoim dzieckiem.