Odpowiedzi na pytania

Co to znaczy "wolna szkoła"?

Wolna Szkoła Przestrzeń to miejsce alternatywnej, pozasystemowej edukacji dla dzieci, nauczanych pozaszkolnie, inspirowane ideą unschoolingu, edukacji demokratycznej i Porozumieniem bez Przemocy (NVC). Opieramy się na idei wolnych szkół, powstałej niemal 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (pierwsza wolna szkoła to Summerhill założona w 1921 roku). Czerpiemy z doświadczenia innych wolnych i demokratycznych szkół w Polsce i na świecie.

Każda wolna szkoła jest trochę inna, lecz ich cechami wspólnymi są:

  • prawo dzieci do decydowania o sobie: o tym, jak spędzą czas w szkole, czego, kiedy i w jaki sposób będą się uczyć,
  • budowanie społeczności pełnej wzajemnego szacunku, zwracanie uwagi na relacje,
  • traktowanie wszystkich podmiotowo,
  • dbałość o dobrostan zarówno dziecka, jak i osób dorosłych,
  • realny wpływ wszystkich tworzących tę społeczność na zasady panujące w szkole.

W Wolnej Szkole Przestrzeń chcemy tworzyć społeczność, w której każdy jej członek (dziecko, rodzic, kadra) ma określony wpływ na zasady panujące w szkole. Nasze relacje opieramy na wolności i współdecydowaniu; wierzymy, że z własnej woli i chęci człowiek uczy się szybciej i efektywniej, chętniej też współpracuje z innymi. Chcemy pokazywać również, że ograniczenie wolności jednej osoby jest związane z wolnością drugiej, która jest obok.

Dzieci będące częścią takiej społeczności są nierzadko uczestnikami lub świadkami poważnych rozmów i decyzji. Widzą, że można rozmawiać o wszystkim, również o sprawach trudnych.

Kierując się ideą wolnych szkół, chcemy w naszej szkole zaufać dziecku, podążać za jego zainteresowaniami i możliwościami, inspirować i wspierać w nauce, a nie narzucać z góry ustalony program i tempo pracy, a także pozostawiać przestrzeń na swobodną zabawę.

Jak wejść na ścieżkę edukacji domowej?

Zaczynamy od wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam po rozmowie z psychologiem tenże pisze opinię o naszym dziecku odnośnie realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą. Z nią idziemy do jednej ze szkół, które wspierają edukację domową
i zapisujemy dziecko. Tam składamy deklarację, że dziecko przystąpi do egzaminów i że zapewnimy mu odpowiednie warunki do nauki.

Więcej: TUTAJ

Jak się zrekrutować?

Rekrutacja do Wolnej Szkoły Przestrzeń odbywa się przez cały rok. Jeśli chcecie z nami porozmawiać, umówić się na spotkanie - prosimy piszcie na mail: kontakt@przestrzen.org.pl. Postaramy się odpowiadać jak najszybciej.

Jak wygląda rekrutacja?

W procesie rekrutacji ważne jest dla nas to, by szkołę mieli okazję poznać zarówno rodzice, jak i dzieci. Ponadto chcemy zapewnić rodzinie czas potrzebny na podjęcie decyzji, oraz widzimy dużą wartość w rozmowie. Dokładne info na temat rekrutacji znajdziesz tutaj: REKRUTACJA . 

Ile wynosi czesne?

Nasza szkoła nie otrzymuje bezpośrednio subwencji oświatowej, jest finansowana przez wpłaty rodziców. Całość wpływów od rodziców przeznaczamy na funkcjonowanie i rozwój szkoły. Myśląc o finansach, z jednej strony, zależy nam na zaproszeniu dzieci do bezpiecznego, pięknego miejsca, z ogrodem i wieloma możliwościami, które daje m. in. wyposażony warsztat, biblioteczka, mini-laboratorium oraz na zapewnieniu kadrze wynagrodzenia za pracę. Z drugiej strony, pamiętamy, że rodziny mają różne możliwości finansowe. Najważniejszym kryterium, które bierzemy pod uwagę podczas rekrutacji rodzin, jest zgoda na poziomie wartości i wizji szkoły. Jeśli jesteś rodzicem, podzielasz nasze spojrzenie na edukację i rozwój dzieci - napisz do nas na kontakt@przestrzen.org.pl lub zadzwoń 537814340. Wtedy umówimy się na spotkanie i porozmawiamy również o czesnym, ustalimy jego wysokość wspólnie. Zachęcamy do rozmów z nami. Chcemy szukać rozwiązań, ponieważ wiemy, że różnorodność to bogactwo. Świat jest różnorodny, więc szkoła, jako mikro-świat, niech też taka będzie.

Gdzie znajduje się szkoła?

Szkoła znajduje się na ul. Dauna 13 w Krakowie. Mamy do dyspozycji nie tylko dom, ale też ogród z miejscem do uprawy oraz warsztat.

Co z wyżywieniem?

Posiłki są ważną częścią rodzinnego życia i stanowią również istotny punkt dnia w szkole. W tym roku szkolnym postawiliśmy na współpracę rodziców w zakresie przygotowywania posiłków. Jeden obiad w tygodniu planują i przygotowują dzieci wspólnie z nauczycielami.

O organizacji wyżywienia w przyszłym roku szkolnym chcemy porozmawiać i zdecydować wspólnie, w gronie rodziców i kadry w pierwszych dniach września. Wtedy będziemy mieli pełną informację odnośnie diet i potrzeb dzieci oraz kadry. Póki co, widzimy takie rozwiązania: korzystanie z cateringu; gotowanie obiadów przez dzieci i kadrę w szkole; gotowanie obiadów przez jednego rodzica lub przez rodziców na zmianę; przynoszenie przez dzieci posiłków z domu. Postaramy się wybrać ten sposób, który będzie najlepszy dla naszej społeczności.