porozumienie bez przemocy

porozumienie bez przemocy

Porozumienie Bez Przemocy — jest postawą, która pomaga zbudować otwarte, szczere i wzbogacające relacje z partnerem, dzieckiem, przyjaciółmi, krewnymi, współpracownikami i innymi osobami.

Twórca tej metody, Marshall Rosenberg, psycholog i mediator, twierdzi, że ilekroć do siebie się zwracamy, robimy to z zamiarem wyrażenia swoich potrzeb. Często dzieje się to w sposób dość nieumiejętny: pod postacią krytyki, obwiniania, obrażania, pomniejszania. Kluczowa jest zatem świadomość swoich uczuć i potrzeb oraz umiejętność rozumienia uczuć i potrzeb innych ludzi. To umożliwia znajdowanie takich strategii działania, które zaspokajają potrzeby wszystkich zaangażowanych stron.

Zatem Porozumienie bez Przemocy to taki sposób myślenia i komunikacji, który polega na szanowaniu uczuć i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi i zaspokajaniu ich w sposób, który unika wywierania nacisków, szantażu emocjonalnego, wymuszania pewnych zachowań przy pomocy gróźb i kar. Kiedy pojawiają się konflikty, kiedy jest trudno, kiedy widzimy sprawy w różny sposób i po prostu nie zgadzamy się ze sobą zwracamy uwagę na to, aby poprzez wzajemne zrozumienie uczuć i potrzeb poszczególnych osób, każdego wziąć pod uwagę
i wspólnie wypracować rozwiązanie.  

Porozumienie bez Przemocy jest też nazywane komunikacją empatyczną. Empatia jest tu rozumiana jako dar czasu i uwagi. To słuchanie i rozumienie, bez oceniania, doradzania i pouczania. Dając empatię, nawiązujemy kontakt z inną osobą. Empatia nie oznacza aprobaty każdego zachowania, ale pozwala zbudować zaufanie. Efektem dobrej relacji może być chęć zmiany zachowania właśnie z troski o relację, a nie z powodu kar czy nagród.

W Wolnej Szkole Przestrzeń chcemy uczyć się i doświadczać empatii i porozumienia na równi z odkrywaniem świata i realizacją podstawy programowej. Człowiek traktowany z empatią i życzliwością sam staje się empatyczny i życzliwy. I to jest coś, w co wierzymy i praktykujemy: do potrzeb każdego człowieka.

Chcemy odnosić się z dbałością i uważnością, a co za tym idzie każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. W tym kierunku też stale rozwijamy nasze kompetencje.

Zapraszamy do obejrzenia przemówienia Yorama Mosenzona (certyfikowanego trenenera NVC) z konferencji TEDx, w którym szczerze i w zabawny sposób opowiada o Porozumieniu bez Przemocy i potrzebie żyrafiej szkoły. Filmik w języku angielskim, można ustawić automatyczne tłumaczenie na język polski:

https://www.youtube.com/watch?v=LSGfqyhleUA