Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja do Wolnej Szkoły Przestrzeń odbywa się przez cały rok.

Wiemy, że najczęściej decyzje odnośnie wyboru szkoły podejmowane są w roku poprzedzającym pójście dziecka do pierwszej klasy. Zapraszamy rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów do zapoznania się z propozycją naszej szkoły, jej organizacją i założeniami.

Wiemy również, że czasami w innych momentach (niż początek I klasy) na edukacyjnej ścieżce podejmowane są decyzje o pewnych modyfikacjach. Zapraszamy rodziców, którzy zastanawiają się wspólnie z dziećmi nad dokonaniem ważnych zmian, do zapoznania się szczególnie z informacjami zawartymi w zakładce Wizja.

Proces rekrutacji do Wolnej Szkoły Przestrzeń składa się z 4 etapów:

1. Spotkanie rodziców z koordynatorem szkoły w celu omówienia oczekiwań, wątpliwości, udzielenia odpowiedzi na najważniejsze pytania.

2. Dwukrotny udział dziecka w Piątkach z ED organizowanych przez Wolną Szkołę Przestrzeń.

3. Decyzja po stronie rodziców i po stronie szkoły. Wymiana informacji.

4. Ponownie spotkanie rodziców z koordynatorem szkoły oraz osobą odpowiedzialną za kwestie formalno-finansowe w celu podpisania umowy i dopełnienia kwestii formalno-organizacyjnych.

Przyjmujemy dzieci w wieku 6-14 lat. Formalnie dzieci z Wolnej Szkoły Przestrzeń realizują obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej. Więcej o wymogach formalnych z tym związanych w tym dokumencie.

Dysponujemy wolnymi miejscami.

Na pierwsze spotkanie z koordynatorką szkoły Marią Hornowską-Stoch zapraszamy w poniedziałki w godzinach 11-15 lub we wtorki w godzinach 11-15. Warto się umówić drogą mailową pod adresem kontakt@przestrzen.org.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 609324919.

Zachęcamy do kontaktu,
Zespół Przestrzeni