Jak wygląda rekrutacja?

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wiemy, że najczęściej decyzje odnośnie wyboru szkoły podejmowane są w roku poprzedzającym pójście dziecka do pierwszej klasy. Zapraszamy rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów do zapoznania się z propozycją naszej szkoły, jej organizacją i założeniami.

Wiemy również, że czasami w innych momentach (niż początek I klasy) na edukacyjnej ścieżce podejmowane są decyzje o pewnych modyfikacjach. Zapraszamy rodziców, którzy zastanawiają się wspólnie z dziećmi nad dokonaniem ważnych zmian, do zapoznania się szczególnie z informacjami zawartymi w zakładce Wizja.

Proces rekrutacji do Wolnej Szkoły Przestrzeń składa się z 4 etapów:

  1. Uczestnictwo dziecka i rodziców w dniach otwartych (dni otwarte już się odbyły, zapraszamy do kontaktu poza nimi).
  2. Udział dziecka w dwóch dniach szkoły (terminy są ustalane indywidualnie w rozmowie z koordynatorką szkoły).
  3. Decyzja po stronie rodziców i po stronie szkoły. Wymiana informacji.
  4. Ponownie spotkanie rodziców z koordynatorem szkoły oraz osobą odpowiedzialną za kwestie formalno-finansowe w celu podpisania umowy i dopełnienia kwestii formalno-organizacyjnych.

Przyjmujemy dzieci w wieku 6-14 lat. Formalnie dzieci z Wolnej Szkoły Przestrzeń realizują obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej. Więcej o wymogach formalnych z tym związanych w tym dokumencie.

W razie potrzeby, na spotkanie z koordynatorką szkoły Katarzyną Mitschke najłatwiej się umówić drogą mailową pod adresem kontakt@przestrzen.org.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 537814340.