rozwój

orientacja na rozwój

Wierzymy, że bardzo istotne dla podejmowanych działań jest to w jaki sposób myśli się o rozwoju dzieci. My w Przestrzeni chcemy w następujący sposób podchodzić do pojęcia ROZWÓJ - wierzymy, że dzieje się on:

W RÓŻNYCH MIEJSCACH -na wycieczce, podczas spotkania z ciekawym gościem, podczas obiadu, w trakcie kręgu, podczas spaceru, ale także przy stole, czy czasami przy tablicy.

INDYWIDUALNIE I W GRUPIE - bo niektóre czynności warto samemu przećwiczyć, a innych można się nauczyć przez obserwację kolegi, a jeszcze inne zadania nie udadzą się, jeśli nie będziemy ze sobą współpracować.

METODĄ PROJEKTÓW - daje ona możliwość eksplorowania danego tematu z bardzo różnych perspektyw i punktów widzenia, pozwala stać się specjalistą w danej dziedzinie.

PRZEZ ZABAWĘ - jest ona jedną z najważniejszych potrzeb dzieci, bardzo często niedocenianą przez dorosłych, a to w trakcie zabawy dzieci bardzo często uczą się nieoczywistych umiejętności bardzo potrzebnych w dorosłym życiu- np. negocjacji.

BLISKO NATURY - natura z jednej strony jest bardzo łagodna a z drugiej nie daje taryfy ulgowej, wymusza bardzo ważny nie tylko dla dzieci ruch i pozwala prawdziwie odpoczywać.

W SWOIM TEMPIE - ludzie dorośli różnią się między sobą, podobnie jest z dziećmi, chcemy dawać więcej czasu w danym temacie tym dzieciom, które tego potrzebują, a zmieniać aktywność i poszerzać zakres materiału, jeśli okaże się, że ktoś jest szczególnie zainteresowany konkretnym zagadnieniem.

Z INFORMACJĄ ZWROTNĄ - bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby się dowiedzieć jak mi poszło, czy mogłem/am coś zrobić lepiej, w czym kogoś zaskoczyłem/am, na ile twórczo podszedłem/podeszłam do rozwiązania danego problemu; wierzymy, że informacja zwrotna jest lepszym rozwiązaniem niż oceny,

Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - w podstawie programowej jest bardzo wiele cennych i przydatnych elementów, które można zrealizować na bardzo wiele sposobów – część kwestii zrealizujemy wspólnie podczas wycieczek, spotkań, dyskusji, inne informacje dzieci będą znajdowały pracując z konkretną książką, kartą pracy, materiałem.