Wartości

W plecaku wędrowca znajdują się WARTOŚCI, które wydają nam się szczególnie ważne. Chcemy podchodzić do dzieci w duchu następujących par wartości:

WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Szkoła wolnościowa. Tylko co to znaczy?

Przestrzeń wolności w naszej szkole jest nieodłącznie związana z odpowiedzialnością. Ważna jest dla nas wolność jednostki - przede wszystkim wolność wyboru. Chcemy, żeby w naszej szkole każdy mógł decydować jak spędzi czas i w jaki sposób chce się uczyć. Wierzymy, że wybór istnieje w każdej sytuacji, a także w to, że człowiek potrafi dokonywać takich wyborów, które są dla niego najlepsze. Jednocześnie istnieją pewne ograniczenia - moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna twoja. I właśnie w tym miejscu wolność najmocniej wiąże się z odpowiedzialnością. W zakresie odpowiedzialności ważne są dla nas dwie postawy. Jestem odpowiedzialny za swoje wybory, zachowania, reakcje i emocje. Dodatkowo, mimo, że moje działania mają wpływ na innych, to sam nie jestem odpowiedzialny za ich wybory, reakcje, emocje i zachowania.

 

CIEKAWOŚĆ I AUTENTYCZNOŚĆ

Dzieciństwo to czas zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Z czasem, w miarę dorastania,
niewiele się zmienia - tylko pytania stają się nieco bardziej złożone.

W naszej szkole wierzymy, że każdy z nas ma w sobie naturalną, wrodzoną ciekawość świata. Dzieci w tej, jak w innych dziedzinach życia są niezwykle autentyczne. Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie i naszym zdaniem warto tak podchodzić do dziecięcych pytań, aby w dalszych etapach edukacji pojawiało się ich nadal wiele. Pytanie o to “jak?”, “dlaczego?”, “po co?”, czy “kiedy?” to sposób na poznawanie świata i reguł w nim panujących. Umiejętność poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się coraz to nowe pytania jest jedną z najcenniejszych umiejętności, w jakie może wyposażyć szkoła. Chcemy, aby dorośli w szkole z początku nieustannie inspirowali, a z czasem coraz bardziej towarzyszyli dzieciom w tych ważnych poszukiwaniach.
Chcemy eksperymentować, nie bać się stwierdzenia “nie wiem”. Wierzymy, że popełnianie błędów jest nieodłącznym elementem procesu uczenia się. Dodatkowo zależy nam, aby w naszej szkole
każdy był sobą, ze swoimi własnymi pytaniami i sposobami na znajdowanie odpowiedzi.

SAMODZIELNOŚĆ I WSPÓŁPRACA

Maria Montessori sformułowała prośbę dziecka: “Pomóż mi to zrobić samemu.” Z kolei John Donne, a za nim Ernest Hemingway przekonują, że: “Człowiek nie jest samotną wyspą”. W szkole z jednej strony niezwykle istotne jest wspieranie i zachęcanie do samodzielności, z drugiej jednak ukazywanie bogactwa, jakie niesie ze sobą współpraca. Radzenie sobie z wyzwaniami i odnoszenie sukcesów wzmacnia poczucie skuteczności, buduje poczucie bycia kompetentnym. Jednocześnie grupa jest w stanie wypracować coś więcej niż jednostka, a całość nie jest tylko prostą sumą części składowych. Będziemy zachęcać do samodzielności, szczególnie w myśleniu. Wierzymy jednak, że w bardzo wielu sytuacjach, to właśnie współpraca, a także korzystanie ze wsparcia innych pozwala lepiej, szybciej i efektywniej osiągać zamierzone cele i rezultaty. Postaramy się pokazać dzieciom, że niekiedy prawdziwą sztuką jest umieć poprosić o pomoc, a udzielenie pomocy może dawać prawdziwą radość i satysfakcję. Wierzymy, że wspólne zaangażowanie dla dobra całej społeczności szkolnej może przyczynić się do jej rozkwitu. Ważne będzie dla nas, aby każda osoba związana ze szkołą mogła mieć swój niepowtarzalny wkład w jej tworzenie.

NAUKA I ZABAWA

Zabawa, zwłaszcza swobodna, jest bardzo dobrą okazją do rozwoju i nauki. Czasami zastanawiając się, w co chcemy wyposażyć nasze dzieci na przyszłość, zapominamy o tej ważnej prawdzie.

A już od dawna wiadomo, że człowiek uczy się lepiej, kiedy czuje się dobrze, swobodnie, kiedy z nauką wiążą się miłe dla niego doświadczenia. Wierzymy, że szkoła nie powinna tylko dostarczać wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności poruszania się w świecie, który, jak można się spodziewać, nadal będzie się dynamicznie zmieniał i rozwijał. Zabawa jest jednym z bardzo ważnych narzędzi służących zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza w przypadku małych dzieci. Potrzeba zabawy jest uniwersalna - wszyscy ją mamy. W przypadku najmłodszych jest to podstawowa aktywność, do której z czasem dołączają nauka, a w dorosłości praca. Jednak nigdy potrzeba zabawy nie znika. Zabawa swobodna jest niepowtarzalną okazją, szczególnie do rozwoju społecznego. Dzieci bawiące się bez nadzoru dorosłych ćwiczą negocjacje, podejmowanie decyzji, próbują rozwiązywać spory i konflikty, starają się postępować zgodnie z ustalonymi regułami i mają okazję kształtowania wielu innych, niezwykle cennych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Zabawa nie tylko rozwija kreatywność, ale także po prostu sprawia frajdę i radość. Nauka, praca i bycie w świecie może często być zabawą. Chcemy szukać sposobu na to, aby nauka w naszej szkole mogła się często odbywać w oparciu o zabawę.

KONTAKT Z INNYMI I WEWNĄTRZSTEROWNOŚĆ

Każdy jest inny i tą odmiennością drugiego można się ubogacić, wchodząc z nim w relację i równocześnie pozostając sobą. W naszej szkole chcemy dbać o kontakt z innymi i z sobą samym. Chcemy dawać empatię i ją otrzymywać. Chcemy rozmawiać nawet o najtrudniejszych sprawach i uczyć się słuchania - z uważnością i szacunkiem. Wierzymy, że konflikt nie jest porażką, tylko szansą na głębsze porozumienie i zobaczenie danej kwestii z perspektywy drugiej osoby. Ważna jest dla nas otwartość na siebie nawzajem i wzięcie każdego pod uwagę, ale też odkrywanie, że ktoś może myśleć i czuć inaczej niż ja. Jednocześnie bardzo istotne w naszej szkole jest szukanie swojego zdania, swojego głosu. Będziemy próbowali wyrobić nawyk sprawdzania, na ile dana decyzja jest zgodna ze mną, na ile jest moją decyzją. Chcemy, aby zarówno dzieci, jak i dorośli kierowali się wewnętrzną motywacją, rozwijając swoje indywidualne, niepowtarzalne właściwości.

NATURA I KULTURA

Często sobie przeciwstawiane, natura i kultura mają ze sobą wiele wspólnego. Tajemnicę, skłonność do przyciągania jak magnes, ogromne bogactwo w różnorodności; mogą uspokajać, mogą zachwycać.

Uważamy, że zarówno korzystając z dóbr kultury, jak też przebywając na łonie natury można się bardzo wiele nauczyć. Chcemy, aby dzieci w naszej szkole miały możliwość stanąć przed obrazem, zatrzymać się, zastanowić, co czują, co twórca chciał im przekazać. Będziemy organizować wyjścia do muzeów, wycieczki do galerii, będziemy zastanawiać się nad tym, jakie są rodzaje sztuki i jacy są jej przedstawiciele. Z drugiej strony wierzymy, że możliwość pobytu na zewnątrz, brudzenia rąk w ziemi, zbudowania szałasu z gałęzi, czy posadzenia kwiatów na wiosnę służą rozwojowi i nauce równie mocno, jak przeczytanie ciekawej informacji w książce, czy wykonanie eksperymentu wspólnie z tutorem. To dlatego jednym z naszych priorytetów w zakresie miejsca była kwestia dostępu do ogrodu. W ramach wielu dotychczasowych działań fundacji przekonaliśmy się, jak dużymi wartościami są dla nas natura i kultura - nie chcemy tego zmieniać.