wolna edukacja

wolna edukacja

Wolna Szkoła Przestrzeń to miejsce alternatywnej, pozasystemowej edukacji dla dzieci, nauczanych pozaszkolnie, inspirowane ideą unschoolingu, edukacji demokratycznej, wolnej edukacji.

 

Opieramy się na idei wolnych szkół, powstałej niemal 100 lat temu w Wielkiej Brytanii (pierwsza wolna szkoła to Summerhill założona w 1921 roku). Czerpiemy z doświadczenia innych wolnych i demokratycznych szkół w Polsce i na świecie.

Każda wolna szkoła jest trochę inna, lecz ich cechami wspólnymi są:

  • prawo dzieci do decydowania o sobie: o tym, jak spędzą czas w szkole, czego, kiedy i w jaki sposób będą się uczyć,
  • budowanie społeczności pełnej wzajemnego szacunku, zwracanie uwagi na relacje,
  • traktowanie wszystkich podmiotowo,
  • dbałość o dobrostan zarówno dziecka, jak i osób dorosłych,
  • realny wpływ wszystkich tworzących tę społeczność na zasady panujące w szkole.

W Wolnej Szkole Przestrzeń chcemy tworzyć społeczność, w której każdy jej członek (dziecko, rodzic, kadra) ma określony wpływ na zasady panujące w szkole. Nasze relacje opieramy na wolności i współdecydowaniu; wierzymy, że z własnej woli i chęci człowiek uczy się szybciej i efektywniej, chętniej też współpracuje z innymi.

Dzieci będące częścią takiej społeczności są nierzadko uczestnikami lub świadkami poważnych rozmów i decyzji. Widzą, że można rozmawiać o wszystkim, również o sprawach trudnych.

Kierując się ideą wolnych szkół, chcemy w naszej szkole zaufać dziecku, podążać za jego zainteresowaniami i możliwościami, inspirować i wspierać w nauce, a nie narzucać z góry ustalony program i tempo pracy, a także pozostawiać przestrzeń na swobodną zabawę.

Warto przypomnieć, że polski wyraz "szkoła" pochodzi od greckiego rzeczownika σχολή (skʰoˈlɛː) - spokój, wolny czas przeznaczony na nauki i wywodzi się od łacińskiego wyrazu schola - czas wolny, odpoczynek, bezczynność, czas swobodnej aktywności, wolny od trosk i wysiłku towarzyszącego pracy.