O Szkole

Jesteśmy grupą ludzi (rodziców, trenerów komunikacji, nauczycieli i pasjonatów), zainspirowanych edukacją alternatywną i unschoolingiem oraz Porozumieniem bez Przemocy (NVC).
 
Pragniemy umożliwić dzieciom (również własnym) ścieżkę edukacji i rozwoju, która będzie polegała na towarzyszeniu ich własnemu procesowi uczenia się i odkrywania świata; taką, która będzie odpowiadała na ich pasje i porywy serca; taką, która będzie podchodziła indywidualnie do każdego dziecka.
 
Chcemy, aby dzieci miały szansę wzrastać w atmosferze szacunku, empatii, odkrywania, akceptacji i zrozumienia ich emocji i potrzeb; aby uczyły się dialogu, rozwiązywania konfliktów i wyrażania siebie.
 
Obie te sfery (alternatywna edukacja i NVC) popchnęły nas do tego, aby spróbować je połączyć i stworzyć przestrzeń, w której będą się one mogły wzajemnie uzupełniać i przenikać. Stąd pomysł na “Wolną Szkołę Przestrzeń opartą na Porozumieniu bez Przemocy”.  

Czy chcesz więcej informacji się o naszych filarach, wartościach, założeniach?

A może chcesz zapisać swoje dziecko do szkoły?

Filary

Wolność

Szkoły Wolnościowe

NVC

Porozumienie bez Przemocy

Założenia

Brak prac domowych

Edukacja w wolności zakłada, że dziecko samo sobie wyznacza zadania do wykonania. Chcemy podążać za tym, co ciekawi, nurtuje dziecko i wspierać je w pokonywaniu wyzwań, z jakimi chce się zmierzyć. Nie zamierzamy też decydować za dzieci i rodziców o ich wspólnym czasie poza szkołą.

Bez kar i nagród

Zależy nam na wychowaniu do wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój i swoje decyzje. Uważamy za ważne, by dzieci doświadczały naturalnych skutków swoich decyzji. W zamian stosujemy informację zwrotną i dbamy o relacje. Chcemy również wspierać ich motywację wewnętrzną.

Informacja zwrotna zamiast oceny

Ważne jest dla nas, by dziecko wiedziało, jak jego umiejętności i wiedza mogą służyć innym i jemu samemu. Chcemy rozwijać jego świadomość własnej wartości w relacjach z innymi. Dzielimy się informacją zwrotną z dzieckiem i dajemy przestrzeń na to, by dzieci dzieliły się nią między sobą.

Bez lekcji i ławek

Wierzymy, że podstawa programowa opisuje obszar wiedzy i doświadczeń, które dziecko zaciekawi w stosownym dla niego momencie. Ufamy, że dając mu na to przestrzeń oraz proponując aktywności, zadania, eksperymenty, ćwiczenia, zabawy wspólnie osiągniemy niezbędne kompetencje przewidziane w programie. Ważne jest dla nas, by dziecko wiedziało, czego może się nauczyć, czego jeszcze nie wie. Chcemy mu stwarzać sytuacje, w których sam się o tym przekona, po to, by wzmacniać jego wewnętrzną motywację do uczenia i rozwoju.

Bez podziału na klasy

Każdy rozwija się w swoim tempie. Brak konieczności realizowania programu w określonym porządku powoduje, że dzieci mogą łączyć się w dowolne grupy, kierując się bieżącymi potrzebami.

Kręgi naprawcze jako metoda zarządzania konfliktem

Konflikty są nieodłączną częścią życia. Nie chcąc podążać za modelem używania siły, karania, czy strachu, pragniemy wykorzystać w ich rozwiązywaniu proces stworzony przez Dominica Bartera. To Kręgi Naprawcze, które zostały zaczerpnięte z metody Sprawiedliwości Naprawczej (Restoraive Justice) oraz z wartości i praktyki Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication).

Kręgi Naprawcze są jednym ze sposobów realizacji Sprawiedliwości Naprawczej, będącym opartym o Porozumienie bez Przemocy i zakładającym dzieloną odpowiedzialność i sprawczość wypracowanego rozwiązania (Shared Power). To metoda rozwiązywania konfliktów obejmująca całe społeczności (wspólnoty osób, zespoły, rodziny). Jest to proces, w którym wysłuchane i uwzględnione zostają wszystkie osoby ze społeczności, których konflikt pośrednio lub bezpośrednio dotyczy.

W czasie ich trwania każdy uczestnik ma możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym. Sprzyja to wzajemnemu zrozumieniu, wzięciu odpowiedzialności za swoje działanie oraz konstruktywnemu rozwiązaniu konfliktu, ponieważ potrzeby wszystkich uczestników zostają nazwane i uwzględnione. Efektem końcowym jest wypracowanie wspólnego rozwiązania danego problemu, czy określenie zadośćuczynienia akceptowalnego przez wszystkich uczestników kręgów.

Kręgi dają wszystkim zaangażowanym osobom możliwość doświadczenia w życiu i w praktyce potęgi nieużywania przemocy.

Ludzie

Więcej o nas...

Co nas inspiruje

Człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić, jeśli czuje, że ma możliwość niegodzenia się.
Jesper Juul

W naszej kulturze bardzo łatwo odczłowieczamy ludzi, wsadzając ich do przegródki z napisem „Dzieci”.
Marshall B. Rosenberg

Zawsze gdy ograniczamy dzieciom możliwość swobodnej zabawy z rówieśnikami, zwiększając ilość czasu spędzanego w szkole lub na zajęciach dodatkowych kierowanych przez osoby dorosłe, ograniczamy im możliwości uczenia się przejmowania kontroli nad własnym życiem.
Peter Gray