O Szkole

Jesteśmy grupą ludzi (rodziców, trenerów komunikacji, nauczycieli i pasjonatów), zainspirowanych edukacją alternatywną i unschoolingiem oraz Porozumieniem bez Przemocy (NVC).
 
Pragniemy umożliwić dzieciom (również własnym) ścieżkę edukacji i rozwoju, która będzie polegała na towarzyszeniu ich własnemu procesowi uczenia się i odkrywania świata; taką, która będzie odpowiadała na ich pasje i porywy serca; taką, która będzie podchodziła indywidualnie do każdego dziecka.
 
Chcemy, aby dzieci miały szansę wzrastać w atmosferze szacunku, empatii, odkrywania, akceptacji i zrozumienia ich emocji i potrzeb; aby uczyły się dialogu, rozwiązywania konfliktów i wyrażania siebie.
 
Obie te sfery (alternatywna edukacja i NVC) popchnęły nas do tego, aby spróbować je połączyć i stworzyć przestrzeń, w której będą się one mogły wzajemnie uzupełniać i przenikać. Stąd pomysł na “Wolną Szkołę Przestrzeń opartą na Porozumieniu bez Przemocy”.  

Co nas inspiruje

Człowiek tylko wtedy może z pełnym przekonaniem na coś się zgodzić, jeśli czuje, że ma możliwość niegodzenia się.
Jesper Juul

W naszej kulturze bardzo łatwo odczłowieczamy ludzi, wsadzając ich do przegródki z napisem „Dzieci”.
Marshall B. Rosenberg

Zawsze gdy ograniczamy dzieciom możliwość swobodnej zabawy z rówieśnikami, zwiększając ilość czasu spędzanego w szkole lub na zajęciach dodatkowych kierowanych przez osoby dorosłe, ograniczamy im możliwości uczenia się przejmowania kontroli nad własnym życiem.
Peter Gray