Barbara Balcerzak

Jestem pedagogiem i polonistką. Studiowałam polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i ukończyłam staż w Akademii Wychowawców Fundacji Bullerbyn. Od 6 lat jestem instruktorką harcerską w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Działanie z harcerkami na łonie natury, w duchu dobrowolności, poprzez stopniowanie trudności i wzajemność oddziaływań ukształtowało mnie, jako wychowawcę. Poszerzam swoje kompetencje o porozumienie bez przemocy, fascynuje mnie nurt edukacji alternatywnej. Przez pół roku pracowałam w Wolnej Szkole „Przygoda” w Warszawie.

W Wolnej Szkole Przestrzeń jestem tutorem. Obserwuję dzieci, bawię się z nimi, rozmawiam, dbam o proces grupowy i podstawę programową, prowadzę kręgi i warsztaty, korzystam ze sprawdzonych metod i tworzę własne narzędzia, a przede wszystkim jestem, towarzyszę, wspieram.