relacja

orientacja na relacje

Wierzymy w to, że warto poświęcić czas i uwagę na zbudowanie dobrej relacji z każdym uczniem. Jest to istotne, ponieważ właśnie dobre relacje między ludźmi sprawiają, że bezpiecznie czujemy się w danym miejscu. A to poczucie bezpieczeństwa pozwala się uczyć, czerpać z wiedzy i doświadczenia innych, pozostawia pozytywne wspomnienia.

Budowaniu dobrych relacji w naszej szkole służyć będą:

KRĘGI NAPRAWCZE - jako metoda rozwiązywania sporów i konfliktów. WIĘCEJ

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA - jako sposób podejścia do siebie nawzajem i komunikacji między ludźmi niezależnie od wieku, wypływający z założeń Porozumienia bez Przemocy.

TWORZENIE SPOŁECZNOŚCI - wzmacnianie poczucia, że jesteśmy pewną społecznością m.in. dzięki: spotkaniom w kręgu rano i po południu, wspólnej pracy nad projektami, wycieczkom, wspólnemu Świętowaniu ważnych momentów, wspólnym inicjatywom, a może przede wszystkim dzięki dawaniu możliwości współdecydowania o pewnych ważnych dla społeczności sprawach, wszystkim jej członkom.

SUPERWIZJA ZESPOŁU - dla jakości pracy dorosłych z dziećmi bardzo duże znaczenie mają relacje między dorosłymi - zamierzamy o nie dbać m.in. poprzez wewnętrzne spotkania zespołu, dodatkowo chcemy mieć możliwość skonfrontowania swoich intuicji z doświadczonymi osobami z zewnątrz podczas superwizji.