Bez kar i nagród

Zależy nam na wychowaniu do wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój i swoje decyzje. Uważamy za ważne, by dzieci doświadczały naturalnych skutków swoich decyzji. W zamian stosujemy informację zwrotną i dbamy o relacje. Chcemy również wspierać ich motywację wewnętrzną.